dry&STOREQ קופסת יבוש חשמלית למכשירי שמיעה

:

:מאפיינים:

מנגנון ייחודי היוצר  זרימת אוויר חם המוציאה וסופגת את הלחות הכלואה במכשיר

משפר את איכות הצליל והמיקרופון

מייבש ומפרק הצטברות של שעוות אוזניים

משמיד חיידקים וריחות

מצמצם משמעותית את  תחזוקת המכשיר ואת ההוצאה על תיקונים*