ביקור בבית לאנשים מרותקים

מרותקים:

לגבי הגיל השלישי אשר סובלים מבעיות שמיעה ואינם יכולים להגיע למכון לעריכת בדיקת שמיעה כתוצאה ממגבלות פיזית ,ניתן לערוך בדיקה והתאמת מכשירי שמיעה בבית .

ובכפוף להנחיות קופת החולים ומשרד הבריאות.

  • חברתנו תשמח ללוות את הפציינט מתחילת התהליך עד סיומו.